171. Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի 2/3-ը ամուր կազմով է։
Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։

Լուծում
60.2։3=40

Պատ՝. 40 գիրք

172. Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 5/6-ը։
Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։

Լուծում
36.5։6=30
30+36=66

Պատ՝. 66 ուղևոր

173. Հեռուստաաշտարակն ունի 420 մ բարձրություն և կազմված է երեք մասից։ Առաջին մասի բարձրությունն աշտարակի բարձրության 3/7-ն է, իսկ երկրորդը՝ 1/4-ը։ Ի՞նչ բարձրություն ունի աշտարակի երրորդ մասը։

Լուծում
420.3։7=180
420.1։4=104
180+104=284
420-284=136

Պատ՝. 136մ

179. Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր
12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատարեց 114 %-ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողարկեց գործարանը։

Լուծում
12500։100.114=14250
14250-12500=1750

Պատ՝. 1750 մեքենայով ավել

180. Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան
ամբողջ մթերքի 40 %-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %-ը։ Քանի՞
կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

Լուծում
2000։100.40=800
2000-800=1200
1200։100.30=360
1200-360=840

Պատ՝. 840 կգ

181. Գտե՛ք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա`
ա) 20 %-ը հավասար է 125-ի,
125.100։20=625

բ) 35 %-ը հավասար է 140-ի,
140։35.100=400

գ) 110 %-ը հավասար է 770-ի,
770։110.100=700

դ) 7/10%-ը հավասար է 7/25-ի։


You are currently viewing Մաթեմատիկա