217. Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։

Լուծում
5.8=40
40։4=10

Պատ՝. 10 սմ

218. Համեմատե՛ք.
ա) 16-ի 37 %-ը և 37-ի 16 %-ը,
16-ի 37% հավասար է 37-ի 16%-ի հետ
բ) 72-ի 94 %-ը և 94-ի 72 %-ը,
72-ի 94%-ը հավասար է 94-ի 72%-ի հետ
գ) 88-ի 56 %-ը և 56-ի 88 %-ը։
88-ի 56%-ը հավասար է 56-ի 88%-ի հետ

219. Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %-ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

Լուծում
80.30։100=24
80+24=104

221. Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %-ը մասնակցել է մարզական մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %-ն են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

Լուծում
480.35։100=168
168.25։100=42

Պատ՝. 42 աղջիկ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 17.10.2022