• Ո՞րն է հնդեվրոպական նախահայրենիքը։
Հայերի և ոչ միայն լեզվաընտանիքը հնդերվոպականն էր։ ԵՎ հնդևորպական նախահայրենքը գտնվում էր Հայկական լեռնաշխարհում։
• Ի՞նչ գիտեք հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի մասին։
Հընդեվրոպական լեզվաընտանիքի կենտրոնը գտնվել է հայկական լեռնաշխարհում
• Ի՞նչ է ավանդազրույցը։
Ավանդազրույցը պետության մասին պատմող բան է։
• Ներկայացրե՛ք հայերի ծագման մասին պատմող հայկական ավանդազրույցը
Հայերի ծագման մասին ավանդազրույցներ են պահպանել նաև հույները, հրեաները, վրացիները, արաբները և այլ ժողովուրդներ։ Այդ բոլոր զրույցներում հայերը ներկայանում են որպես մեծ և քաջ ժողովուրդ, որի հետ ազգակից լինելը պատվաբեր է։

You are currently viewing Հայերի ծագումը