• Պետական ի՞նչ կառուցվածք ուներ Արատտան, ո՞րն էր նրա հովանավոր աստվածը։
Արատտան գոյություն է ունեցել XXVIII-XXVII դարերում: Արատայի հովանավորն աստվածը Հայկն է։
• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրեք Հայասսա թագավորության մասին։
Մեզ մեր հարևան Խեթերը անվանում էին Հայասսա։ Հայասսան ուներ ուժեղ զորք։
• Մի քանի նախադասությամբ պատմեք Նաիրի երկրի մասին։

Ք. ա. XIII-X դարերում Ասորեստանի արքաները Հայաստանի հարավում և Վանա լճի ավազանում բազմիցս հիշատակում են Նաիրի երկիրը։ Նաիրիի բազմաթիվ արքա-առաջնորդներ դաշինք էին կնքել ընդհանուր թշնամու՝ Ասորեստանի դեմ պայքարելու համար։

You are currently viewing Վաղ պետական կազմավորումները հայաստանի տարածքում