Մաթեմատիկա 20.10.2022

1. Նկարված կանաչ կետերից ո՞րն է a ուղղի նկատմամբ համաչափ A կետին:

M


2.

Այս պատկերը համաչափ է կարմիր գծի նկատմամբ:

Գտիր տրված կետերին համաչափ կետերը:

D կետին համաչափ է N կետը:

N կետին համաչափ է D կետը:


3.

Արդյո՞ք տրված պատկերը համաչափ է գծված առանցքի նկատմամբ:

сссс.png

Ընտրիր «այո» կամ «ոչ»:

 • այո
 • ոչ


4.

14_koord8punkti.png

Գտիր և նշիրОy առանցքի նկատմամբ A կետին համաչափ կետը:

 • G
 • E
 • C
 • H
 • D
 • B


5.
6.

Ընտրիր համաչափության առանցք ունեցող նկարը:

 • 0004.jpg
 • 03.GIF
 • Ոչ մեկն էլ չունի:
 • Երկուսն էլ ունեն:


7.

Նայիր նկարին:

Centr011.png

1. Արդյո՞ք ներկված պատկերն ունի համաչափության առանցքներ:

 • Այո
 • Ոչ

2. Եթե այո, ապա թվերով գրիր, թե քանի՞սը (եթե ոչ, ապա տեղադրիր 0):

Պատասխան՝ 0


8.

Նկարում ցուցադրված են եռանկյուն և քառանկյուն պատկերներ: Կողմերի վրա նշված են միջնակետերը: Փորձիր աչքաչափով պարզել, թե արդյո՞ք կարմիր հատվածը կարող է հանդիսանալ պատկերի համաչափության առանցքի մաս:

Ընտրիր «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանները:

Akssim42.png
 • Այո
 • Ոչ
Akssim31.png
 • Այո
 • Ոչ
Akssim12.png
 • Այո
 • Ոչ


9.

Արդյո՞ք բերված պատկերն ունի համաչափության առանցք:

07.jpg

Նշիր «այո» կամ «ոչ»:

 • ոչ
 • այո


10.

Նշիր այն պատկերը, որն ունի համաչափության առանցք:

 • Քառանկյուն
 • Ուղիղ անկուն
 • Բեկյալ
 • Հնգանկյուն


11.

Քանի՞ համաչափության առանցք ունի այս նկարը:

06.jpg

 Ընտրիր ճիշտ թիվը (եթե նկարը համաչափ չէ, ապա ընտրիր զրոն):

 • 10
 • 0
 • 2


12.

Համաչափության քանի՞ առանցք ունի ուղղանկյունը:

Նշիր ճիշտ տարբերակը:

 • 4
 • անվերջ թվով
 • 0
 • 3
 • 2
 • 1