• Որտե՞ղ է գտնվում Միջագետքը։
Միջագետքը գտնվում է Եփրատ և Տիգրիս գետերի մեջտեղում։
• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրե՛ք Սարգոն արքայի գործունեությունը։
Սարգոն արքան ուզում լինել ամեն ինչի արքա
•Ե՞րբ և որտե՞ղ էր ստեղծվել Բաբելոնի թագավորությունը։ Ու՞մ օրոք այն հզորացավ։

Բաբելոնի թագավորությունը ստեղծվել է Միջաքետքում և այն հզորացավ Համմուրապիի օրոք։

You are currently viewing Միջագետք