Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ նա իրեն լավ է զգում։ Առողջությունը կախված է հետևյալ գործոններից.

Առողջ սնունդից
Հիգենայից
Շրջակա միջավայր
Մարզանք
Հոգեվիճակից
Վնասակար սովորություններից
Ժառանգականություն
Պատասխանատու վարքագիծ
Աղքատություն
Կրթություն

Վերադասավորում եմ այս գործոնները ըստ իմ կարծիքով կարևորության։

Մարզանք
Առողջ սնունդ

Կրթության
Հիգենա
Հոգեվիճակ
Պատասխանատու վարքագիծ
Շրջակա միջավայրից
Աղքատություն
Վնասակար սովորություններից
Ժառանգականություն

Պատասխանատու վարքագիծ

Մարզանք, առողջ սնունդ, կրթություն, հիգենա, հոգեվիճակ, շրջակա միջավայր, աղքատություն, Վնասակար սովորություններից, ժառանգականություն։

You are currently viewing Առողջություն