Մաթեմատիկա 4.14.2023

1131. Լուծում10,01-3,2=6,816,37-5,5=0,876,81+0,87=7,687,68+7,68+15,36 Պատ՝ 15,36 1132. ա) 9,3-0,2=9,1 բ) 2,84-0,48=2,36գ) 3,681-0,444=3,237դ) 15,001-0,001=15ե) 28,07-0,01=28,06զ) 30,609-0,435=30,174է) 46,893-0,538=46,355ը) 100,202-0,201=100,001 1133. ա) 188,8բ) 1,3125 1134. ա) 4,766բ) 14,25գ) 16,41դ) -3,58ե) 7,38զ) 8,61 1135. 973,14 1136.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.14.2023-ում