Հինգշաբթի մայրենի 4.27.2023

Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ: 1.Կեղտ, գութ, եղեգնուտ, խիղճ, ավար, թախիծ, կարծիք, օրրան, մորմոք, թալան, իմաստ, հայրենիք, տեսակետ, աղտ: Կեղտ֊աղտ, խիղճ֊գութ, ավար֊ թալան, թախիծ֊մորմոք, կարծիք֊տեսակետ, օրրան֊ հայրենիք 2.Ձու,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հինգշաբթի մայրենի 4.27.2023-ում