Մաթեմատկա 4.21.2023

ա) 11,2395բ) 4,74223գ) 0,43010դ) 286,752ե) 0,3552զ) 9,2276է) 0,0001ը) 193,01544թ) 294,8089 1149. Բազմապատկում ենք անտեսելով ստորակետը, հետո ստորակետը դնում ենք տասնորդական կատորակի ստորակետից հետո գտնվող թվերի չափսով։ 1150. ա) 43,757բ) 1,51գ)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատկա 4.21.2023-ում