1124.

ա) 1,42
բ) 28,1
գ) 46,455
դ) 8,844
ե) 0,525
զ) 1

1125.

Բնական թիվը դարձնում ենք կոտորակ և անում ենք կոտորակային հանում

1126.

ա) 2,9
բ) 2,37
գ) 0,32
դ)0, 53
ե) 14,62
զ) 5, 76

1127.

Բնական թիվը դարձնում ենք կոտորակ և անում ենք կոտորակային հանում

1128.

ա) 0,037
բ) 1,263
գ) 0,002
դ) 2,397
ե) 51,03
զ) 5,56

1129.

2738-1381=1357

Պատ՝. 1357 սմ-ով

1130.

ա) x=2,19
բ) x=1,924
գ) x=78,939
դ) x=36,73

You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.13.2023