ա) 11,2395
բ) 4,74223
գ) 0,43010
դ) 286,752
ե) 0,3552
զ) 9,2276
է) 0,0001
ը) 193,01544
թ) 294,8089

1149.

Բազմապատկում ենք անտեսելով ստորակետը, հետո ստորակետը դնում ենք տասնորդական կատորակի ստորակետից հետո գտնվող թվերի չափսով։

1150.

ա) 43,757
բ) 1,51
գ) 543,3
դ) 29,1
ե) 3,4
զ) 57,33
է) 94,32
ը) 1000
թ) 780,8

1151.

Բազմապատկում ենք անտեսելով ստորակետը, հետո ստորակետը դնում ենք տասնորդական կատորակի ստորակետից հետո գտնվող թվերի չափսով։

1152.

ա) 4,32
բ) 250
գ) 334,95
դ) 10,3
ե) 75,46
զ) 231,82
է) 1566,55
ը) 309,528
թ) 1708,64

1153.

Ոչ

1154.

Այո

You are currently viewing Մաթեմատկա 4.21.2023