Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ:

1.Կեղտ, գութ, եղեգնուտ, խիղճ, ավար, թախիծ, կարծիք, օրրան, մորմոք, թալան, իմաստ, հայրենիք, տեսակետ, աղտ:

Կեղտ֊աղտ, խիղճ֊գութ, ավար֊ թալան, թախիծ֊մորմոք, կարծիք֊տեսակետ, օրրան֊ հայրենիք

2.Ձու, նեցուկ, ճաճանչ, պայտ, թարթիչ, վիհ, աշտանակ, արտևանունք, օշարակ, ճրագակալ, անդունդ ,ճառագայթ, հավկիթ, հենարան:

Ձու֊հավկիթ, նեցուկ֊հենարան, թարթիչ֊արտևանունք, վիհ֊անդունդ, աշտանակ֊ճրագակալ, ճաճանչ֊ճառագայթ

3.Աքցան,տաղտուկ, խուճապ, գինարբուք, մորմոք, խրախճանք, արգելք, ահ, գուրգուրանք, երկյուղ, խոչընդոտ, գորով, տագնապ, ձանձրույթ:

Տաղտուկ ձանձրույթ, խուճապ տագնապ, գինարբուք խրախճանք, արգելք խոչընդոտ, ահ երկյուղ

Տրված բառերին վերջից կամ սկզբից ավելացրու տառեր և ստացիր նոր բառեր:

Ք Աջ

տուն կ

Ս ունկ

քար տ

վազ ք

Գ երան

Ն կար

Կ լոր

Ա պար

Բ աղեղ

Ա շուն

սան ր

Ա ծուխ

չոր ս

գիր ք

բարձ ր

Ք այլ

բու ք

« Լավություն արա, ջուրը գցիր, ձուկը չիմանա, Աստված կիմանա» առածը նշանակում է՝

Ա. եթե ձուկ ես բռնում, մեկ-մեկ էլ կերակրիր նրան

Բ. ձուկն Աստծո ստեղծածն է և չի կորչի

Գ. ուրիշի համար արված լավ գործը չի կորչի

Դ. լավություն արա, ջուրը գցիր, կկակղի, կուտեն

Ե. լավությունը ձուկ է, այսօր այստեղ է լողում, վաղը՝ այնտեղ:

You are currently viewing Հինգշաբթի մայրենի 4.27.2023