Գրառումներ չեն գտնվել։

Մաթեմատիկա 9.22.2021

216. Գրե՛ք հինգ թվերից կազմված հաջորդականություն, որում՝ ա) առաջին թիվը հավասար է 7-ի, իսկ...

Պարզ և բարդ նյութեր

Բնության մեջ գոյություն ունեն ատոմների տարբեր տեսակներ, որոնք զանազանվում են իրենց զանգվածով...

English

1. 1 Zahra is taller than Kelly.2. It is colder in Finland then in England.3. John is younger than...

Մաթեմատիկա 9.17.2021

193. Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը. 64 : 4 = 16 — . . 20 : 5 = 4 = = = 44 + 20 = 64 բ) 30 = 12 +...

Русский язык

А. Упражнение 1. Вставьте вместо точек нужное местоимение.Модель: Это книга. – Это моя книга. А)...

Рисский язык

-Астхик, у вас большая семья?-Да, у наш большая семья; папа, мама, старший брат, младшый брат и я.-А...

մաթեմատիկա 9.16.2021

153. Երկու թվերից ո՞րն է փոքր.ա) 2367894 < 2367994բ) 13456 < 53456գ) 89337658 <...

Մայրենի

Ո՞ր շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։ 1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ...

Մաթեմատիկա 9.15.2021

129. Կարդացե՛ք նախադասությունները և դրանք գրառե՛ք թվանշանների և համեմատման նշանների միջոցով.ա) «Հինգ...

Մայրենի

Հին, լավ օրերից մի օր, երբ ես ինը տարեկան էի և աշխարհը լի էր ամեն տեսակի հրաշալիքներով, իսկ կյանքը...

Մաթեմատիկա 9.13.2021

102. Կիակի օրը թանգարան այցելեց 70 մարդ, երկուշաբթի՝ հինգ անգամ պակաս, իսկ երեքշաբթի՝ երկու անգամ...

Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում

Նայենք մեր շուրջը և կտեսնենք բազմաթիվ իրեր՝ աթոռ, սեղան, գիրք, մատիտ, խնձոր, բաժակ, համակարգիչ...