Անտառում

Անտառում ամպի ծվեններ կային,Կապույտ մշուշներ կային անտառում,Օրոր էր ասում աշունն անտառին,Բայց դեռ անտառի քունը չէր տանում։Շշուկներ կային անտառում այնքան,Եվ խոնա՜վ-խոնավ ...

Русский

Составьте и запишите словосочетания со словом родной.край (какой?) – родной крайстрана (какая?) – родная странаязык (какой?) – родной языкземля (какая?) ...

The cat and her strong friends

There lives a cat. She thinks, “The lion is the strongest of all the animals. It is good to have ...

Русский Язык

Вместо точек вставьте глагол (повторять) в настоящем, прошедшем и будущем времени.  Модель: Мы … текст. – Мы повторяем текст. Мы ...

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն (Սեպտեմբեր)

Հղում 1Հղում 2Հղում 3Հղում 4Հղում 5Հղում 6Հղում 7Հղում 8Հղում 9Հղում 10 ...

Մաթեմատիկա 9.30.2021

357. Աստղանիշների փոխարինե՛ք այն թվանշաններով, որոնց դեպքում կատարված գումարումը ճիշտ կլինիա) 6804+4467=11271բ) 5437+2411=7858 360. Աղջիկն ամեն օր կարդում է 30 ...

Մաթեմատիկա 9.29.2021

337. Ինչպե՞ս կփոխվի մի քանի գումարելիսների գումարը, եթե նրանցից մեկը մեծացնենք 1325-ով, իսկ մի ուրիշը՝ 2700-ով։ Լուծում 1325+2700=4025 Պատ՝. 4025-ով ...

Սեպագիր նշաններ

=մոտակայքում կենդանի կա, զգում եմ։ =արի գնանք ձուկ որսալու։ =եկեք նոր բան ստեղծենք։ =վտանգավոր լիճ է արի, գնանք ստեղից =ընկնող ...

Մաթեմատիկա 9.28.2021

305. Օգտվելով բազմապատկման զուգորդական օրենքից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով։ա) 3.4.5=3.(4.5)=20.3=60բ) 25.4.7=(25.4).7=100.7=700գ) 20.10.17=(20.10).17=200.17=3400դ) 38.24.5=38.(24.5)=120.38=4560ե) 72.6.0=72.(6.0)=72.0=0զ) 15.4.11=15.(4.11)=15.44=660 309. Ունենք 2-ական մասից կազմված ...

Մայրենի

Սևուկ ամպեր վար եկանՕրան, օրան,Սարի վրա շար եկան։Ծագեց առավոտՊաղեց, սառավ օդ։ Գոռաց երկինք, բուք արավ,Հևաց, հևաց.Ծերուկ երկիր սուգ արավ։Ճաքեց հեռուն ...

Русский язык

Упражнение 1. Вместо точек вставьте глагол читать в нужнойформе.Модель: Я … текст. – Я читаю текст.Ты читаешь текст. 2. Он ...

Մաթեմատիկա 9.27.2021

292.Երկու պահեստներից յուրաքանչյուրում կա 35 արկղ օճառ։ Յուրքանչյուր արկղում կա 90 օճառ։ Ընդամենը քանի՞ օճառ կա երկու պահեստներում։ Լուծում 90.35=3150 ...

Մուկն ու կատուն

Մուկն ու կատուն ընկերներ էին։ Մի անգամ կատվի թաթը կպավ մկանը և կատուն ընկավ, կատուն հարձակվեց մկան հետևից։ Մուկը փախավ-փախավ ...

English

Funny funnier the funniestNice nicer the nicest Beautiful more beautiful most beautifulslim slimer the slimestCod colder the coldesteasy easier the ...

Ճամփորդություն

Մենք այսօր 5-րդ դասարանվ գնացել էինք Հատիս լեռ, որը շաը դժվար էր բարձրանալ։ Բարձրանալը տևեց 1 ժամ, իսկ իջնելը 50 ...

Մաթեմատիկա 9.22.2021

216. Գրե՛ք հինգ թվերից կազմված հաջորդականություն, որում՝ա) առաջին թիվը հավասար է 7-ի, իսկ յուրաքանչյուր հոջորդը 5-ով մեծ է նախորդից։ 7, ...

Պարզ և բարդ նյութեր

Բնության մեջ գոյություն ունեն ատոմների տարբեր տեսակներ, որոնք զանազանվում են իրենց զանգվածով, չափերով, միջուկի կառուցվածքով: Ատոմների որոշակի տեսակը կոչվում է ...

English

1. 1 Zahra is taller than Kelly.2. It is colder in Finland then in England.3. John is younger than his ...

Մաթեմատիկա 9.17.2021

193. Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը. 64:4=16-..20:5=4===44+20=64 բ) 30=12+18+։։6։2=3===36=6։6 199. Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ...

Русский язык

А. Упражнение 1. Вставьте вместо точек нужное местоимение.Модель: Это … книга. – Это моя книга.А) мой, моя, моё Это моя ...

Рисский язык

-Астхик, у вас большая семья?-Да, у наш большая семья; папа, мама, старший брат, младшый брат и я.-А кем работают твои ...

մաթեմատիկա 9.16.2021

153. Երկու թվերից ո՞րն է փոքր.ա) 2367894 < 2367994բ) 13456 < 53456գ) 89337658 < 3321002567դ) 1111121111 < 1111511111ե) 9930399 < ...

Մայրենի

Ո՞ր շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։ 1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ, այգեգործություն, այգեպան 2. բախտ, բախտավոր, բակ, բաղադրիչ, բաղաձայն 3 ...

Մաթեմատիկա 9.15.2021

129. Կարդացե՛ք նախադասությունները և դրանք գրառե՛ք թվանշանների և համեմատման նշանների միջոցով.ա) «Հինգ անգամ երեք»-ը մեծ է «չորսը բաժանած երկուսի»-ից։ 5.3>4։2բ) ...

Քո կյանքի ժամերը

Կյանքիդ ժամերն ապրիր այնպե՛ս, որ այդ քաղցր ժամերին ո՛չ քեզ, ո՛չ էլ կողքիդ ապրողներին չդիպչեն...

ՄԲՀ

<ՄԲՀ կամ Մեծ բարի հսկան> գիրքը գրել է Ռոալդ Դալը, ով նաև գրել է <Չարլին և շոկոլադե գործարանը>...

Դավիթ Հիլբերտ

Դեյվիդ Հիլբերտը գերմանացի մաթեմատիկոս է, ով նշանակալի ներդրում է ունեցել մաթեմատիկայի բազմաթիվ...

Первый урок русского языка

Сегодня нам задали написать три факта про родных. Я напишу про своих братьев. Старшый брат Моего...

Հաշվետվություն

Պատմության հաշվետվություն Բնագիտության հաշվետվություն Մայրենիի հաշվետվություն Մաթեմատիկայի...

Բնագիտության հաշվետվություն

Բնագիտություն 14.2.2023 Սննառություն մարսողություն շնչառություն Բնագիտության ամփոփիչ աշխատանք...

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Մաթեմատիկա 1.2.2022 Մաթեմատիկա 2.2.2023 Մաթեմատիկա 3.2.2023 Մաթեմատիկա 6.2.2023 Մաթեմատիկա 10.2.2023...

Մայրենիի հաշվետվություն

Չորեքշաբթի մայրենի Հինգշաբթի մայրենի Ուրբաթ մայրենի Մայրենի երկուշաբթի 6.2.2022 Մայրենի երեքշաբթի...

Անգլերենի հաշվետվություն

English homework 8.2.2023 English 10.2.2023 English 16.2.2023 English homework My favorite pet...

Отчёт по русскому языку

Классная робота 3.2.2023 Русский язык домашнее задание Русскый язык классная робота 17.2.2023 Урок...