Մաթեմատիկա

Լրացրո՛ւ ներկված վանդակները ...

Բարեկենդանը

Ժամանակով մի մարդ ու մի կնիկ են լինում։ ...

Մաթեմատիկայի դասարանական աշխատանք

Թվերը գրել տառերով՝ 745, 416, 541, 236:  Յոթ հարյուր քառասունհինգ, չորս հարյուր տասնվեց, հինգ հարյուր քառասունմեկ, երկու հարյուր երեսունվեց։ Գտի՛ր ...

Ընտանի և վայրի կենդանիներ

               Կատու Կատուներն ընդունակ են ընկալել ավելի բարձր հաճախականության ձայներ, քան մարդիկ և շները: Ընտանի և վայրի կատուներն ունեն գենային մուտացիա, ...

Class-work

 He is a swimmer.  I  am a player.  You are a reader.  She is a singer. We are writers ...

Դդմի օգտակար հատկությունները

Դդումը համարվում է ամենաաշնանային բանջարեղեը։ ...

Դդումի երազանքը

Խանութում դդումներ էին շարված։ ...

Խնդիրներ դդմի մասին

                    Խնդիր 1 Մենք 9 ընկերներով աճեցրել ենք 27 դդում։ ...

Home-Work

Armenian children have classes on Sunday.     (false) They go to school when they are five.        (false) ...

English

Give me a pen, please ...

Մայրենի

Կազմել նախադասություններ։ ...

Красная шапочка

Жила-била девочка ...

English

 I must get up at 7 o’clock ...

Մաթեմատիկա

1. Եվան կես կիլոգրամ կարտոֆիլը գնեց 70 դրամով, որքա՞ն գումար անհրաժեշտ կլինի Եվային 2 կիլոգրամ կարտոֆիլ գնելու համար։ ...

Բնագիտական փորձ

Հետաքրքիր փորձ լույսի ճառագայթների մասին։ ...

ՋԱՆԻ ՌՈԴԱՐԻ «ԿԱՊՈՒՅՏ ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑԸ»

Մի անգամ Միլանի Դուոմոյի հրապարակի լուսակիրը  տարօրինակ բան արեց: Նրա բոլոր լույսերը հանկարծակի կապույտ դարձան, և մարդիկ չգիտեին` ինչպես վարվել: ...

Ես կարողանում եմ

Պատրաստել եմ տեսանյութ թե ինչ եմ ես կարողանում։ ...

Տոնածառ

Քանի որ Նապոն տոնածառը կկոտրի, մենք տոնածառը ուշ ենք զարդարելու։ Դրա համար ես կզարդարեմ տոնածառ-թխվածքաբլիթները։ ...

Մաթեմատիկա 11.29.2021

1070. Գրե՛ք թվենշաններով.ա) մեկ հինգերորդ15բ) մեկ տասնչորսերորդ114գ) մեկ քսաներորդ120դ) մեկ...

English

1. Ես չեմ սիրում դուրս գալ, երբ անձրևում է-I do not like to go out when it rains.2.Ես գնեցի մի...

Երկրաշարժ

Երկրաշարժերը ստորերկրյա ցնցումներն են և Երկրի մակերևույթի տատանումները: Դրանք ծագում են երկրակեղևում...

Մայրը

Մի  գարնան  իրիկուն  դռանը  նստած  զրույց  էինք  անում, ...

Մաթեմատիկա 11.24.2021

835. Կողք կողքի դրված 9 միանման ուղղանկյունները կազմում են 18 սմ կողմով քառակուսի։ Գտե՛ք մեկ...

Պոմպեյի թանգարան և սքեյթ պարկ

Մենք 5-երով այսօր գնացել էինք Պոմպոեյի թանգարան։ Գիդի հետ շրջցինք թանգարնում և բացաթրեց ամեն ինչ։...

English

When did you bought telephone for me.Why did you don’t read.What time did you ate.What book...

Русский

Выполнить задание: Подберите из текста антонимы к данным словам: тёплый-холодний, маленький-большой...

Մաթեմատիկա 11.18.2021

610. Գտե՛ք ամեննամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ա) (30;36)=2.3=630 215 3 5 5 1 36 218 2 9 3 3 3 1բ)...

Մայրենի

Արևմտահայերենի բառարանից օգտվելով, գրի՛ր տրված բառերի ու արտահայտությունների արևմտահայերեն...

Մաթեմատիկա 11.17.2021

Գտնել թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար նշանակում է՝ թվերը վերլուծել պարզ արդադրիչների, գտնել թվերի...