Մաթեմատիկա 11.18.2021

610. Գտե՛ք ամեննամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ա) (30;36)=2.3=630 215 3 5 5 1 36 218 2 9 3 3 3 1բ) (50;45)=550 ...

Մայրենի

Արևմտահայերենի բառարանից օգտվելով, գրի՛ր տրված բառերի ու արտահայտությունների արևմտահայերեն տարբերակները։ սովորել-սովորիլ հոգնել-յոգնել լուռ-լուռ պառկել-պառկիլ կուլ տալ-կլանել լրություն-լրութիւն օղակ-օղակ խենթ, խելառ-յիմար ...

Մաթեմատիկա 11.17.2021

Գտնել թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար նշանակում է՝ թվերը վերլուծել պարզ արդադրիչների, գտնել թվերի ընդհանուր արտադրիչները և բազմապատկել իրար օրինակ՝ (36;42)=2.3=636 ...

Մաթեմատիկա 11.16.2021

Պարզ թվեր կոչվում են այն թվերը, որոնք բաժանվում են իրանց կամ մեկի վրա։ Բաղադրյալ կոչվում են այն թվերը, որոնք բացի ...

Русский

Упражнение 8. Задайте вопросы к предложениям.Модель: Это мой дом. – Чей это дом? Это мой учебник-чей это учебник. 2. Это ...

English

3. We went to the cinema yesterday.We didn't go to the cinema yesterday.Did we go to the cinema yesterday? John ...

Մայրենի Արագածին

Դո՛ւ, Արագա՛ծ, ալմաստ վահան Կայծակեղեն թրերի, Գագաթներդ՝ բյուրեղ վրան Թափառական ամպերի։ Սեգ ժայռերդ՝ արծվի բույն, Լճակներդ՝ լույս-փերուզ. Առուներդ՝ մեջքիդ փայլուն ...

Երկրակեղևի կառուցվածքը

Երկրակեղևն ունի շերտավոր կառուցվածք: Առանձնացնում են երկրակեղևի երկու հիմնական տեսակ’ մայրցամաքային և օվկիանոսային։Մայրցամաքային երկրակեղևը եռաշերտ է: Վերին շերտը նստվածքային ապարների ...

Մաթեմատիկա 11.15.2021

419. Ո՞րն է 3-ին բաժանելիության հայտանիշը։3-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 3-ի։ 920. Ինչպիսի թվրն են ...

Если бы у меня был цветик-семицветик

Если бы у меня был цветик-семицветик, первое желание я бы потратила на то, чтобы коронавирус исчез. Второе желание я бы ...

English

She made a cake an hour ago. She bought a hat last week. Juan wrote a latter yesterday. They drank ...

Русский

Упражнение 4. Ответьте на вопросы по модели.Модель: Чей это дом? (он) – Это его дом. Чей это учебник? (он)-это его ...

Բաժանելիության հայտանիշներ

10-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնք վերջանում են 0-ով։9-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 9-ի։8-ի բաժանվում ...

Մաթեմատիկա 11.10.2021

748. Կատարե՛ք գործողություններըա) 739.(296-18)-(644-600).2=205354296-18=278644-600=44739.278=20544244.2=88205442-88=205354 բ) 3680։20-(394-90)։2=32394-90=304304։2=1523680։20=184184-152=32 գ) (6992։38+6293։31).15-349=5566992։38=1846293։31=203184+203=387387.15=58055805-349=5516 դ) 16218։53+75.74-30=572616218։53=30675.74=5450306+5450=57565756-30=5726 756. Քաղաքային գրադարանում կա 1033200 գիրք, համայնքային գրադարանում՝ 24 անգամ ...

Մաթաատիկա 11.9.2021

644. Երկու մարդկանց հասակների գումարը 3 մ 50 սմ է։ Նրանցից մեկի հասակը մյուսի հասակից մեծ է 10 սմ-ով։ Որքա՞ն ...

Русский

Продолжите предложения, используя данные ниже слова.В булочной можно купить баранки, печенье, гату, кекс, торт.В цветочном магазине можно купить ромашки, розы, ...

Մաթեմատիկա 11.8.2021

676. A և B քաղաքների հեռավորությունը 140 կմ է։ Հեծանվորդը A-ից B գնալիս սկզբում շարժվում էր 25կմ\ժ արագությամբ։ Այն պահին, ...

Ամենապիտանի բանը

Ժամանակով Արևելքի մի հրաշագեղ աշխարհում արդարամիտ և մի խելացի թագավոր է եղել։ Նա ունեցել է երեք որդի։ Եղավ, որ այդ ...

Հատակագիծ և քարտեզ, մասշտաբ

Երկրագնդի և նրա առանձին մասերի ուսումնասիրման բազմաթիվ եղանակներ կան:Երկրի մակերևույթն ուսումեասիրում են նաև նկարով, օդալուսանկարով (ինքնաթիռիցն կարված): Տիեզերքից արված լուսանկարներով, ...

English

8. Elena cleaned the house and watered the flower.She didn't watch TV and listen to the radio. Youssef watched TV ...

Մաթեմատիկա 11.4.2021

Հատված-գիծ որը ունի սկիզբ ու վերջ։ Հատվածները նշանակում ենք Լատիանկան մեծատառերով։ Ճառագայթ-գիծ որը ունի սկիզբ, բայց չունի վերջ։Ճառաայթները նշանակում ենք ...

Մաթեմատիկա.11.2.2021

Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով. 105:5=21(20+70+15)։5=21837:9=93(810+27)։9=93180:15=12(45+15+120)։15=12 Կատարե՛ք բաժանում. 8610 : 123 =7010375 : 83 =12595918 : ...

Ահմեդի ուղտը

Ահմեդը հինգ ուղտ հետևը ձգած գնում էր քաղաք:Արևը սաստիկ այրում էր, ծարավը մարդու շրթունքը պատառ-պատառ էր անում:Եղավ որ՝ հենց կիզիչ ...

Դիտումներ և փորձեր

1.Ինչպե՞ս ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին: Դիտումներ անելով 2.Ի՞նչ է փորձը և...

Պայքար արևմտյան հռոմեական կայսրության ժառանգության համար

Երբ է սկսվել ժողովուրդների մեծ գաղթը IV-VII Փորձեք ներկայացնել մեծ գաղթի պատճառները:Որ ցեղերն էին...

Հանրահաշիվ 18.9.2023

1.Գրե՛ք թվային արտահայտության տեսքով.ա) 2-ի քառակուսու և 5-ի գումարը,22+5 բ) 2-ի և 5-ի գումարի...

Գործնական քերականություն 18.9.2023

Աշխատանք դասարանում  Գործնական քերականություն...

My hobby

My hobby is handmade but i also like drive bicycle. Now i do 3d figures from paper, i have a cat and...

Ֆիզիկա

1Ի՞նչ է բնությունը։ Այն ամենը ինչը շրջապատում է մարդուն: 2Ի՞նչ է բնության երևույթը։ Բնության մեջ...

Նռնենիները

Առաջադրանքներ 1. Հորեղբոր համար ի՞նչ էր այգեգործությամբ զբավելը։ Նախասիրություն 2. Հորեղբայրն...

Բակտերիաներ

Ի՞նչ կառուցվածք ունի բակտերիան Ինչպե՞ս են բազմանում բակտերիաները Բակտերիաները բազմանում են կիսվելով...