Մայրենի

Ես ծնվել եմ 1889-ի ապրիլի 16-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, Ուոլվորթի շրջանում, Իսթլեյն փողոցում: Ես լրագիր եմ վաճառել, խաղալիքներ սոսնձել, աշխատել ...

Մաթեմատիկա 4.27.2021

1023. Հաշվ՛իր արտահայտության արժեքը։ ա) 225. (11664։324)=225.36=81005250-(4225։25+2796։3)=169+932=5250-1101=4149105.(426։3)-(3234։231-14)=142.105=142-0=14910 բ) 20234-321.23-64236։212=20234-7383=12851-303=1254852846-(3425+415։5).7=3425+83=3508.7=52846-24556=28290(80231-421.24)-(5425+215։5)=70127-5468=64659 1024. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը, եթե a=555 ա) a։(48.25-1185) .100-3700=555։15=37.100=3700-3700=0a։(a-444).324=555։111=5.324=1620 բ) 19034-(a-4605։15).62=248.62=19034-15376=3658a-a։5։3=555-37=518 ...

Մաթեմատիկա 4.26.2021

972. Տրված կոտորակներից որո՞նք են կանոնավոր, և որո՞նք անկանոն։ 6/7-կանոնավոր, 12/17-կանոնավոր, 4/5-կանոնավոր, 8/7-անկանոն, 17/18-կանոնավոր, 3/3-անկանոն, 6/6-անկանոն, 4/1-անկանոն։ 973. Լրացրո՛ւ աղյուսակը։ ...

Մայրենի

1. Գտնել նախադասության ենթակաները և ընդգծել: Ա. Ծերունին մտավ լքված խրճիթը: Բ. Կարինեն սիրում էր ճամփորդել: Գ. Հավաքված կանանցից մի ...

Բնագիտություն

Հարցեր և առաջադրանքներ Կենդանիների միջև ի՞նչ տարբերություններ կան: Բերեք օրինակներ: Կենդանիները տարբերվում են չափսերով, ձևերով ու մասերով և կենսակերպով։Ինչո՞վ է ...

Մայրենի

«Լուսնահաչ» _ Հայրի՛կ, ինչու՞ մեր ԲողարըՄիշտ հաչում է լուսնի վրան.Մի՞թե պայծառ լուսնյակըՄեկ վնա՞ս է տալիս նրան:_ Ո՛չ, որդյակ իմ, ոչ ...

Մաթեմատիկական նախագիծ

Զալ-2 մեծ, 1փոքր պատուհան Զալ-մեծ պատուհան 2 շերտ S=15600սմ2, փոքր պատուհան 2 շերտ S=7500սմ2Զալ-Մեծ պատուհաններ=156000000դրամ, փոքր պատուհան=37500000դրամ։ Բալկոն, մեր և ...

Մայրենի

Թեսթ2 Ավետիք Իսահակյան ԵՂՆԻԿԸ «Մի անգամ իմ բարեկամ մի որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:Այսպես ...

Բնագիտություն

Հարցեր և առաջադրանքներ 1. Ո՞վ է բացահայտել բակտերիաները, ի՞նչ սարքի օգնությամբ: Բակտերիաները հայտնաբերել է Անտոնի վան Լևենհուկը մատրադիտակով։ 2. Ինչի՞ ...

Մաթեմատիկա 4.20.2021

952. Համեմատի՛ր 3 3ա) ____ > ____ 4 5 4 4____ < ____ 7 5 6 6բ) ____ < ____ ...

Русский

96. Задайте вопрос «где?» или «куда?». Выберите правильный вариант: Мой брат идёт в школуМой сосед ходит на работу;Ирина живёт в ...

English

This is the happiest day in this year.Tea is hotter than coffee.Alen is the shortest in the class.The red balloon ...

Մաթեմատիկա 4.19.2021

939. Համեմատի՛ր։ 2 3ա) ____ < ____ 5 5 3 4____ < ____ 7 7 6 5բ) ____ > ____ ...

Русский

Отметьте правильный вариант: Вчера ученики писали тестВ прошлом году мы ездили на экскурсиюЗавтра они будут на концертеВчера дети читали текстВчера ...

English

Ջմեռը տարվա սկիզբն է։ Դա տարվա ամենացուրտ եղանակն է։ Ձմռանը ցերեկը կարճ է, իսկ գիշերը երկար։ Ջմռանը հաճախ ձյուն է ...

Մայրենի

Հարցեր և առաջադրանքներ Դեղինով նշված բառերի բացատրությունները գրեք և սովորեք: Ճրագ-լամպ, համբավ-տեղեկություն, չնաշխարհիկ-շատ գեղեցիկ, աղախնին-սպասուհուն, սուփր-սփռոց։ Կանաչով նշված դարձվածքները բացատրեք: ...

Մաթեմատիկա 4.16.2021

881. Գտի՛ր ամբողջ թիվը, եթե հայտնի է, որ՝ 1ա) Թվի ____ մասը 14 է, 98 7 1Թվի ____ մասը 20 ...

Ապրիլ ամսվա Երաժշտական ծրագիր

Երկինքն ամպել է Երկինքըն ամպել է,Ի՜նչ անուշ թոն է.Գամ դըռնեն անցնեմ՝Հոգյակըս հոն է:  Երկինքըն ամպել է,Գետինը թաց է.Յարըս քնել է,Երեսը ...

Մայրենի

Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբա□տ զգաց: Նա միշտ իրեն դժբախտ էր զգում, որովհետև այդ օրով էին սկսվում մի նոր ...

Մայրենի

Դեղինով նշված բառերի բացատրությունը սովորել անգիր:Կանաչով նշված բառերը բաժանել մասերի և բացատրել: Մշտ+ա+դալար=միշտ կանաչ, իրիկն+ա+դեմ=երեկոյին մոտիկ։Ինպես Եղեգնուհին հայտնվեց պառավի տանը: ...

Մաթեմատիկա 4.13.2021

865. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 1ա) ____ մ=20սմ 5 1____ մ=5սմ 20 1____ կմ=40մ 25 բ) 1 _____ կգ=200գ 5 1____ ...

Մաթեմատիկա 4.12.2021

                                                                                                                       1930. 1 ժամում ծորակից լցվում է 6000 լ տարողությամբ ջրավազանի____ մասը։                                                                                                                        4Նույն ծորակից որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը 2 ...

Մայրենի

Հարցեր և առաջադրանքներ Դեղինով նշված բառերի բացատրությունները գտեք և սովորեք: Ընկղմվել-սուզվել, փառավոր-հանդիսավոր, այլանդակ-անճոռնի, շուշաբանդ-ապակեպատ, սաթ-կտոր, փարատել-հույս տալ, ուռկան-ցանց։ Գրեք կանաչով ...

Մաթեմատիկա 4.9.2021

Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի տասնավորը 8 է, միավորը՝ 7, մնացած թվանշանները՝ 3։ 1) 87337 2) 33387 3) 33378 ...

Ամփոփիչ բնագիտություն

Ի՞նչ է մարմնի կշիռը: Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական...

Մայրենի 20.12.2022

Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին: Խռպոտ-3, դժոխք-1...

Մայրենի 19.12.2022

Երկուշաբթի ( 19.12.2022թ.) Բառերն այնպես դասավորի՛ր, որ նախադասություն ստացվի։ Մեղուն հյութ ծաղկից...

Классная Робота 19.12.2022

Классная работа Читаем,обсуждаем текст 1. «Древние письмена» стр.14 Учебник (1)...

Մաթեմատիկա 19.12.022թ

1. Որոշիր C(−2;3) կետի օրդինատը: Պատասխան՝  3 2. Կոորդինատային հարթության վրա նշված...

Մայրենի 14.12.2022

նդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով: Պոչ ունեցող մի կենդանի էր գալիս:Պոչավոր...

Մաթեմատիկա 14.12.2022

638. ա) +7+(-4)=(-4)+(+7)բ) -5+(-11)=(-11)+(-5)գ) -2+(+8)=(+8)+(-2)դ) +12+(-12)=(-12)+(+12) 639. ա)...

Մայրենի 13.12.2022

1․ Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով: ա) Ծաղիկ, հյուր, ավազակ...

Մաթեմատիկա 12.12.2022

1. Առանց հաշվելու պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար: 59⋅(−25) (−59)⋅(−25) (−25)⋅59...

Մաթեմատիկա 9.12.2022

613. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխականօրենքի ճշտությունը. ա) –9, –1 բ) –3, +7...

Christmas tree story

The first decorated Christmas tree was in 1521, in Celeste in Alsace, with candles and glass balls...