Բյուզանդիան Հայկական հարստության օրոք

Ինչ տարածքներ կորցրեց Բյուզանդիան արաբների դեմ մղվող պատերազամների հետևանքով Պաղեստին, Ասորիք, Փոքր ասիայի արևելյան կողմը Ով էր Հայկական-Մակենդոնական արքայատոհմի հիմնադիրը:Ինչպես նա հասավ յասերական աստիճանի Վասիլ I-ինը Փաստերով հիմնավորեք,որ Հայկական արքայատոհմի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուզանդիան Հայկական հարստության օրոք-ում