Կենսաբանություն

Ինչպե՞ս է մարդն օգտագործում կաթնաթթվային բակտերիաները կաթնաթթվային բակտերիաներ կա այնտեղ որտեղ կա կաթ, օրինակ՝ թթվասեր, մածուն, պանիր և այլն, մարդիկ ուտում կամ խմում են այդ ամենը: Ինչո՞ւ առանց բակտերիաների գործունեության…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կենսաբանություն-ում

Գործնական քերականություն

1. Կետերի փոխարեն հերթով գրի՛ր տրված հոմանիշները: Բացատրի՛ր ստացված նախադասությունների իմաստային տարբերությունները կամ նրբերանգները: Գնում էր կախարդական մատանին (փախցնելու, գողանալու): Գնում էր կախարդական մատանին փախցնելու, արկածային ձևով Գնում էր կախարդական…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Գործնական քերականություն-ում

Հանրահաշիվ

1)Հետևյալ միանդամներից որո՞նք են իրար հավասար. ա) xxxy4y, abxxb, 2x ² ⋅ 2yx, b ²ax ², 2ab ² x ², ccdd², d³ c ² ccdd²=d³c², abxxb= b²ax ² 2)Միանդամը բերե՛ք…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրահաշիվ-ում