Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն բնակիչները

Ի՞նչ է նշանակում homo erectus Ուղղաձիգ մարդ Ո՞վ է նեանդեռթալցին Քարի դարում մարդիկ պատսպարվում էին քարանձավներում : Նրանք զբաղվում էին որսորդությամբ և հավաքչությամբ ինչպես և պատրաստում տարբեր քարե գործիքներ: Մարդկային…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն բնակիչները-ում

Բնական թվի աստիճանի բարձրացում

Գոյություն ունի թիվն ինքն իրենով մի քանի անգամ բազմապատկելու կարճ գրելաձև, օրինակ՝ 5⋅5⋅5⋅5⋅5⋅5⋅5=57 an որտեղ՝ n=2,3,4,5,…,) գրելով հասկանում ենք n արտադրիչների արտադրյալը, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասար է a թվին:  an արտահայտությունն անվանում են n-րդ աստիճան, a—ն՝ աստիճանի հիմք, իսկ n թիվը՝ աստիճանացույց: n թիվը նաև կարճ անվանում են…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Բնական թվի աստիճանի բարձրացում-ում

Գործնական քերականություն

1. Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին: Խռպոտ, դժոխք, գործընկեր, ոգևորվել, զառիվայր, անկոտրում, ընդհատել, միանգամայն: Տոթ էր, աղմուկ ու խառնաշփոթ. կարծես դժողք լիներ: Գլորվում էր զառիվայր լանջով: Ձայնն էլ խզված…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Գործնական քերականություն-ում