Հանրահաշիվ

1.Լուծեք հավասարումները․ ա)5x+3x-10=14 3 բ)-3+9y+13-5y=22 3 գ)(5x+3)-(2x-4)=(x-2)-(x+3) -4 2. Լուծեք խնդիրները կազմելով հավասարում․ ա)Ջրով դույլը կշռում է 10 կգ։Որքա՞ն է կշռում դույլը, եթե հայտնի է, որ այն 9կգ-ով թեթև է…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրահաշիվ-ում

Слова паразиты

Найдите в тексте «слова-паразиты». Пожар. Видит как-то гражданин,Что сарай пылает. Он звонит по «01»,Срочно сообщает: — Я не знаю, как начать…Но, как говорится, Я звоню вам, так сказать,Чтобы поделиться.. В…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Слова паразиты-ում