Հանրահաշիվ

1.Կատարելով նույնական ձևափոխություններ՝ պարզեցրե՛ք արտահայտությունը. ա) 15 + 3(6 − 4) + 32=30 15+6+9=30 բ) (1 + 2)2 − 3(2 + 1)=0 9-9=0 գ) 7x + (10 − 6)x +…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրահաշիվ-ում