Քրիստոնեական եկեղեցին

Քրիստոնեությունը երբ է հռչակվել պաշտոնական միակ կրոն Հռոմեական կայսրությունում: 381 ո. Ինչով էր վտանգավոր արիոսականությունը Արիոսները համաձայն չէին քրիստոնեական կանոններին Ինչ է Հավատո հանգանակը և երբ է ընդունվել 325 թ.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քրիստոնեական եկեղեցին-ում