Պայքար արևմտյան հռոմեական կայսրության ժառանգության համար

Երբ է սկսվել ժողովուրդների մեծ գաղթը IV-VII Փորձեք ներկայացնել մեծ գաղթի պատճառները:Որ ցեղերն էին հիմնականում մասնակցում տեղաշարժերին Մեծ գաղթի օգնությամբ առաջացան նոր պետություններ Որտեղ էին ապրում գոթերը:Ինչ ցեղային միությունների էին…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Պայքար արևմտյան հռոմեական կայսրության ժառանգության համար-ում

Հանրահաշիվ 18.9.2023

1.Գրե՛ք թվային արտահայտության տեսքով.ա) 2-ի քառակուսու և 5-ի գումարը,22+5բ) 2-ի և 5-ի գումարի քառակուսին,2+5=772գ) 2-ի և 5-ի քառակուսու գումարը22+52 2.Հաշվե՛ք թվային արտահայտության արժեքը. ա) 6 ⋅ 7 + 52=816.7=5652=2556+25=81 բ)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրահաշիվ 18.9.2023-ում

Գործնական քերականություն 18.9.2023

Աշխատանք դասարանում  Գործնական քերականություն 1. Փորձի՛ր բացատրել, թե ինչպե՞ս է կատարվել տրված բառերի տողադարձը: Ան- օգուտ, ան- արվեստ, երկ-ոտանի, հյուսիս- արևելյան, նախ-օրոք, մանր-ատամ, բևեռ-աղվես: Բառերը տողադարձված են բառակազմության սկզբունքով։ 2.  Ստուգի՛ր՝  տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր: Ա.Դարբին, երբ, լիրբ, հարբել, նուրբ, որբ, սուրբ, սրբել, ուրբաթ, փրբուր-փրփուր, երբներանգ-երփներանգ: Բ. Խաբել, խաբեբա, շաբաթ, համբերել, համբուրել, համբույր, շամբուր-շամփուր, ճամբա-ճամփա: Գ. Աղբյուր, եղբայր, ողբալ, աղբանոց, թուղբ-թուղթ: 3. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը: Անօդ տարածության մեջ մարդն իր մարմինը չի զգում: (անօդ, անոթ) Աղջիկը դասավորեց արհեստանոցի բոլոր անոթները ու դուրս եկավ: (անօդ, անոթ) Տղայի աղմկոտ ու անհանգիստ վարքը վախեցնում էր ծնողներին: (վարկ, վարք) Նրանք ամեն ինչ արեցին իրենց արտադրանքի վարկը բարձր պահելու համար: (վարկ, վարք) Լրացուցիչ աշխատանք (տանը) Գործնական քերականություն 1. Ստուգի՛ր՝ տրված բառաշարքերի բոլո՞ր  բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր:…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Գործնական քերականություն 18.9.2023-ում