Դիտումներ և փորձեր

1.Ինչպե՞ս ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին: Դիտումներ անելով 2.Ի՞նչ է փորձը և ինչո՞վ է այն տարբերվում դիտումից։ Փորձը ի տարբերություն դիտումների հնարավորություն է տալիս նույն պայմաններում կրկնել երևույթը:…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Դիտումներ և փորձեր-ում