Դաշնամուր

Բենի նման մարդը պետք է որ կարողանար դաշնամուր նվագել: Ինչո՞ւ: Բենը ամեն անգամ դաշնամուր տեսնելիս նվագում էր: Ինչո՞ւ էր աղջիկը կարծում, որ Բենը կունենա դաշնամուր: Դու ի՞նչ ես կարծում: Աղջիկը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Դաշնամուր-ում