Աշխարհի պետությունների խմբավորումն ու տիպաբանությունը

1,Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել ըստ տարածքի մեծության հետևյալ խմբերում, գերխոշոր, խոշոր, միջին, փոքրՆիդերլանդներ, ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Պակիստան, Մոնղոլիա, Հայաստան, Ուկրաինա, Արգենտինա, Մոնակո, Անդորրա, Իսրայել, Ռուսաստան, Նիգերիա, Ավստրալիա, Կամերուն։ 2,Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Աշխարհի պետությունների խմբավորումն ու տիպաբանությունը-ում