Հոկտեմբերյան հաշվետվություն

Հղում 1Հղում 2Հղում 3Հղում 4Հղում 5Հղում 6Հղում 7Հղում 8Հղում 9 ...

Дни Себастаци

В какой школе ты учишься? Я учусь в Образовательном комплексе ,,Мхитар Себастаци”, в Южной школе.Почему ты учишься в этой школе? Я не знаю.Спроси ...

Մաթեմատիկա 10.27.2021 ուսումնական աշուն

1․ Հետևյալ թվերը գրի՛ր կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․ 67484- 67 հազ. 4 հարյուր ռ տասնյակ միավոր 35841- 35 հազ. 8 ...

Մայրենի

Խորխե Բուկայ. «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա»։ Երբ ես փոքր էի, պաշտում էի կրկեսը, և կրկեսում ...

Մաթեմատիկա 10.21.2021

597. Դեցիմետրերով և սանտիմետրերով արտահայտե՛քա) 29-սմ-ը, 2 դեցիմետր 9 սանտիմետրբ) 57 սմ-ը, 5 դեցիմետր 7 սանտիմետրգ) 94 սմ-ը, 9 դեցիմետր ...

Մաթեմատիկա 10.20.2021

582. Ավազանը, ոի տարողությունը 1000լ է, սկսեցին ջուր լցնել։ Սկզբում 1 ժամում լցվում էր 110 լ։ 5 ժ հետո ջրի ...

Մաթեմատիկա 10.19.2021

551. ա) 1794։(115։5)=78115։5=231794։23=78 բ) 2064։(408։17)=86408։17=242064։24=86 ե) (9768։24)։37=119768։24=407407։37=11 զ) (149736։24)։367=17149736։24=62396239։367=17 է) (263424։168)։7=224263424։168=15681568։7=224 ը) (183260։77)։5=476183260։77=23802380։5=476 թ) (705222։63)։58=193705222։63=1119411194։58=193 560. Ստուգե՛ք անհավասարություններըա) 20.3-120։2<5 ճիշտբ) ...

Մաթեմատիկա 10.18.2021

532. Կատարե՛ք գործողություններըա) 531+1053։117-(443-399։57)=104399։57=7443-7=4361053։117=9531+9=540540-436=104 բ) 57.2452+818-(338-78։78)=14024578։78=1338-1=33757.2452=139764139764+818=140582140582-337=140245 գ) 948-1359։9+206.42-272=91771359։9=151206.42=8652948-151=797797+8652=94499449-272=9177 դ) 734175-779։19+795.23=752419779։19=41795.23=18285734175-41=734134734134+18285=752419 ե) 309824։376+96514։902=931309824։376=82496514։902=107107+824=931 զ) 488865։897-191875։625=238488865։897=545191875։625=307545-307=238 537.Բասկետբոլիստը խաղի ժամանակ յուրաքանչյուր նետում կարող ...

Մայրենի

Ժայռից մասուր է կաթում Ժայռից մասուր է կաթում,Կարմիր սարսուռ է կաթում,Ձորում մշուշ է: Առուն մասուր է տանում,Կարմիր սարսուռ է տանում,Ի՜նչ ...

English

6. 1 clean/ the house Mum usually clean the house. Yesterday dad cleaned the house.2. wash\ the dishesMum usually washes ...

Մայրենի

Ժայռից մասուր է կաթում,Կարմիր սարսուռ է կաթում,Ձորում մշուշ է: Առուն մասուր է տանում,Կարմիր սարսուռ է տանում,Ի՜նչ էլ աշխույժ է: Առուն ...

Մաթեմատիկա 10.14.2021

491. Երկու փեթակներից քամել էին 36 կգ մեղր։ Քանի՞ կիլոգրամ մեղր էր ստացվել ամեն մի փեթակից, եթե մեկից ստացվել էր ...

Մաթեմատիկա 10.13.2021

480. 364 մանրակ պատրաստելու համար բանվորը 4 օր աշխատեց 7-ական ժամ և 3 օր՝ 8-ական ժամ։ Մեկ ժամում քանի՞ մանրակ ...

Արեգակնային համակարգ

Արեգակը միայնակ աստղ չէ: Ձգողության շնորհիվ՝ նա իր մոտ է պա­հում տարբեր չափեր և զանգվածներ ունեցող տարատեսակ երկնային մարմիններ: Արեգակը ...

Մաթեմատիկա 10.11.2021

449. Կատարե՛ք գործողությունները.ա) (324-17).(30-25)=1535324-17=30730-25=5307.5=1535 բ) (894-633).(972-69)=235683894-633=261972-69=903261.903=235683 գ) (1007-388).(59-46)=80471007-388=61959-46=13619.13=8047 դ) (800-445).(378-211)=59285800-445=355378-211=167355.167=59285 ե) (777-205).(603-29)=328328777-205=572603-29=574572.574=328328 զ) (2379-12).(101-93)=189362379-12=2367101-93=82367.8=18936 է) (906-35).(496-57)=382369906-35=871496-57=439871.439=382369 ը) (55-9).(137-62)=345055-9=46137-62=7546.75=3450 460. Երկու ...

English

11 I watched TV yesterday.2. I walked two days ago.3. I tidied my room last week.4. I dropped the cup ...

Արեգակնային համակարգ

Արեգակը միայնակ աստղ չէ: Ձգողության շնորհիվ՝ նա իր մոտ է պա­հում տարբեր չափեր և զանգվածներ ունեցող տարատեսակ երկնային մարմիններ: Արեգակը ...

Լուսնի փուլերը

Լուսինը Երկրի շուրջը պտտվող երկնային մարմին է, և այդ պատճա­ռով դրան անվանում են Երկրի բնական արբանյակ: Լուսինն իր ծավալով մոտ ...

Մաթեմաիկա 10.7.2021

430. Կատարե՛ք գործողությունները։ա) (5354։287).(627։11)=10835453։287=19627։11=5719.57=1083գ) (231840։345).(3250։325)=6720231840։345=6723250։325=10672.10=6720դ) (20028։4).(242792։1364)=89124620028։4=5007242792։1364=1785007.178=891246 437. Լճափ էր եկել 317 մարդ։ Նրանցից 222-ը մտան ջուրը։ Որոշ ժամանակ անց ջրից ...

Հարրի Փոթեր մաս 3

Ես մի քանի շաբաթ առաջ վերջացրեցի կարդալ «Հարի Փոթերը և ազքաբանի կալանավորը» գիրքը։ Գիրքը մի տղայի մասին էր ով ապրում ...

Անտառում

Անտառում ամպի ծվեններ կային,Կապույտ մշուշներ կային անտառում,Օրոր էր ասում աշունն անտառին,Բայց դեռ անտառի քունը չէր տանում։Շշուկներ կային անտառում այնքան,Եվ խոնա՜վ-խոնավ ...

Մաթեմատիկա 1.3.2023

822. ա) այոբ) այոգ) այոդ) այո 823. ա) այոբ) այոգ) այոդ) այո 825. ա) ճիշտ էբ) ճիշտ էգ) ճիշտ էդ) ճիշտ...

Մաթեմատիկա 27.2.2023

807. ա) + 18 1/2բ) + 4 5/9գ) — 1/3դ) 0ե) + 3/11զ) — 14 2/5 808. A= -2 3/5B= -1 2/5C= +...

Урок 26

Вопросы для обсвждения: 3 Марюшька Пёришка Финиста ясно сокола Железо Серебренная нитка и золотая...

Մաթեմատիկա 24.2.2023

1. Կատարիր կոտորակների բաժանումը: 3/17:7/17=3/17⋅17/7=51/119 2. ա) −4/43:1= -4/43...

Մաթեմատիկա 23.2.2023

797. ա) +68/84բ) + 200/320գ) +150/513դ) +106/45ե) +1/5զ) +391/200 798. ա) -45/70բ) -1344/567գ)...

My favorite pet

My favorite pet is Napo. It is cat. And it was a boy. It was my present in my 6 birthday. And it was...

Մաթեմատիկա 22.2.2023

1. Հաշվիր գումարը: Կոտորակները մի կրճատիր: 4/69+13/69=17/69 2. Կատարիր գումարումը:...

Պատմություն 2.21.2023

Մակեդոնիայի արքան։ (Ք. ա. 336.-323. թթ) Նա եղել է աշխարհի ամենաերիտասարդ ու խոշորագույն զորավարներից...

Մ

Ինչքա՜ն ծիծաղեցին էն գիշեր․․․ Ամենքը գաղթականներ էին։ Նոր էին Թիֆլիս հասել։ Զանոն էլ նրանց հետ էր։...

Մաթեմատիկա 20.2.2023

776. -6 1/2, -3 4/5, -2 17/50, 0, 3 81/100, +6 1/2, +10 2/3 777. +5 2/3, +5 77/97, 7/25, 1/2, -1/3...

Մաթեմատիկա 17.2.2023

1. Ճիշտ է արդյո՞ք հետևյալ պնդումը` կոորդինատային ուղղի վրա 51 3/4 կոորդինատով կետը գտնվում է...

Русскый язык классная робота 17.2.2023

Что ты будешь делать завтра?-Я буду смореть телевизор.Что ты будешь делать сегодня вечером?-Я буду...