Русский

Земля, листва, туман, вишня, сырость, косы, аромат, яблоко, поляна ...

Լեզվական աշխատանք

Լրացրու բաց թողնված տառերը. Օ-Ո օրինակ օգնական նորոգել անօգնական այսօր որոնել կեսօր օճառ օղ որսորդ ականջօղ ոչինչ օղակաձև որևէ օրնիբուն ...

english

1. I can jump, but I can’t run. 2. I can play tennis, but I can’t play football. 3. I ...

Մաթեմատիկա

Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով:ա) 7 հազ. + 3 հ. + 3տ. + 5մ. =7335 8 x 10000 + ...

Ո և Օ

1. Թռչնորս, ով, օդանավակայան, բարձրորակ, ոլեյբոլ, կրկնօրինակ, հայորդի, մեղմօրոր, չօգնել, գիշերօթիկ, կիրակնօրյա, անորակ, ոսկեզօծել, ջրօրհնեք, այսօրինակ, հանրօգուտ, ովքեր, Ոդիսևս, միջօրե, ...

Աշուն

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,Դեղին հրդեհ է և դեղին ...

Լեզվական աշխատանք

Գործնական աշխատանք 1. Հաշվել նշված բառերի տառերի և հնչյունների քանակը՝ եզր-երեք տառ, չորս հնչյուն, որդի-չորս տառ, հինգ հնչյուն, սղոց-չորս տառ, չորս ...

Մաթեմատիկա

Գնացքը I օրը անցավ 574 կմ, II օրը՝ 56կմ-ով ավելի, քան օրը : III օրն անցավ 74կմ-ով պակաս, քան II ...

ՄԱՅՐԵՆԻ

1․ Աջ և ձախ մասերը միացրու և ստացիր քեզ հայտնի արտահայտություններ։ քիթը           տալ ոտքերն         մեկ լինել սիրտ           կախել աշխարհով      ընկնել ...

Վիրավոր Առյուծը և կրիան

ՎԻԼՅԱՄ ՍԱՐՈՅԱՆ «ՎԻՐԱՎՈՐ ԱՌՅՈՒԾՆ ՈՒ ԿՐԻԱՆ» Մեծ հավակնություններ ունեցող փոքր մարդկանց իրենց արժանի տեղը ցույց տալու համար նա մեկ այլ ...

Ուսումնական պլան

8:30 – Արթնանում եմ9:15 – Նախաճաշում եմ10:00-12:30 – Մասնակցում եմ առցանց դասերին, միանում եմ տեսազանգերին, կատարում տրված առաջադրանքները։ Ըտրովի գործունեություն-երաժշտություն  12:30-13:00- Ընդմիջում13:00-19:00 – ...

Տեսազանգերի ժամատախտակ, 07.09-11.09

Երկուշաբթի՝10։00-10։30- Մաթեմ- 4․2 դասարան10։35-11։05- Բնագիտություն- 4․2 դասարան11։45-12։15-Ուսումնական պլան- 4․2 դասարան Երեքշաբթի՝10։00-10։30- Տեխնոլոգիա- 4․2 դասարան10։35-11։05- Մայրենի- 4․2 դասարան Չորեքշաբթի՝10։00-10։40- Ռուսրեն- 4․2 ...

Իմ կարդացած գրքերը

Այս ամառ ես բազմաթիվ գրքեր եմ կարդացել, օրինակ՝ «Քեռի Ֆյոդրը, շունը և կատուն», «Մերի Փոպպինս», «Անգետիկի և նրա ընկերների արկածները», ...

Մաթեմատիկա

Սեպտեմբերի 1-15. նախագիծ 4-րդ դասարան Առաջադրանքների միջոցով ծանոթացում սովորողների հետ Թվաբանական գործողություններ. բազմապատկում և բաժանում Երկրաչափական պատկերներ և հասկացություններ Չափումներ ...

Кто это?

Это девочка, Она нормального роста, У неё карие волосы и карие глаза, Её любимый цвет розовый. У неё есть младший ...

Փիլիսոփա բլոճը և մյուսները

Քեռի Ֆրեդն ապրում էր «Արևմտյան քամի» փողոցում, համար ութ տանը: ...

Բաց թողնված տառեր

Շատ տարիներ առաջ թուղթը դեռևս հայտնի չէր: ...

Մաթեմատիկա

Հաշվի՛ր։ ...

Մաթեմատիկա

1. Հաշվի՛ր։ ...

The magic paintbrush

The magic paintbrush Rose loved drawing. She was very poor and didn’t have pensor pencils. She drew...

Մաթեմատիկա 2.8. 2022

810. Հաշվե՛ք արտադրյալըա) բ) գ) դ) ե) զ) է) ը) 810. Կրաճտե՛ք կոտորակներըա) բ)...

Օտար բառերի բառարան

1. Ջ-ջազմեն-ջազ նվագող երաժիշտ։2. Դ-դանտիստ-ատամնաբույժ՝ ատամի բժիշկ, որ զբաղվում է ատամների...

Մաթեմատիկա 2.7.2022

1250. Կատարե՛ք բազմապատկումբ) գ) դ) ե) է) ը) թ) ժ) ժա) ժբ) ժգ) ժդ) ժե) ժզ)...

Մայրենի բառարաններ

07 փետրվարի Երկուշաբթի Այս հղումով կարդա՛ բառարանների մասին պատմող նյութը։ Ի՞նչ սովորեցիր։...

English homework

4. 1. Bob is washing his car at the moment.2. My sister is eating her dinner now.3. I always do my...

Մաթեմատիկա 2.3.2022

1236. Գտե՛ք այն բոլոր թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կլինի կանոնավոր կոտորակ, իսկ...

աՌՅՈւԾՆ Ու ՄԱՐԴԸ աՐևՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ

ԱՌԻՒԾԸ ԵՒ ՄԱՐԴԸ Զօրաւոր առիւծմը, որ նստած էր ժայռի մը վրայ, կըտեսնէ որ գազանները սարսափահար կը...

Լճեր և ջրամբարներ

Հարցեր ե առաջադրանքներ Ի՞նչ է լիճը:Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են...