Ֆիզիկական մարմին, նյութ, մարմին

Է. Ղազարյանի դասագրքի 166 էջի առաջադրանքներ1-10 1. Բնական գիտություն է ֆիզիկան: Պատ.՝2 2. Ֆիզիկզկզն մարմին է ինքնաթիռը: Պատ.՝ 1 3. Նյութ է նավթը: Պատ.՝2 4. Ֆիզիիկական երևույթ է թռիչքը: Պատ.՝3…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ֆիզիկական մարմին, նյութ, մարմին-ում