Проект красота в нас и во круг нас

1)Что такое красота? (2)Людям кажутся красивыми совсем разные лица, вещи, явления. (3)Полагаю, что, посещая художественные галереи, выставки, собравшие нетленные образы красоты, многие испытывают порой чувство недоумения: неужели это неправильное, странное…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Проект красота в нас и во круг нас-ում

Գործնական քերականություն

Ընդգծվածբառերի և բառակապակցությունների փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշները: Հայտնվի, պարզապես, գահավիժում էր, զմրուխտ, դեգերում են, վայրը, անցնելու, անընդհատ,կտրվի, կաթիլ, վառվում են, գնալ, սքանչացել էին: Մի անգամ Սահարայի բեդվին ցեղերի մի քանի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Գործնական քերականություն-ում