Ավատատիրական հասարակության ձևավորումը

Ինչ է ավատը: Ինչու էր միջնադարյան հասրակությունը կոչվում ավատատիրական: Մասնավոր հողային կալվածքը կոչվում էր ավատ, դրա պատճառով միջնադարյան հասարակությունը հայտնի է ավատատիրական անունով: Թվարկեք վաղ միջնադարի Հայաստանում հողատիրության հիմնական ձևերը:…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ավատատիրական հասարակության ձևավորումը-ում