Լաբ. աշխ. Հեղուկի ծավալի չափումըչափանոթի միջոցով

Աշխատանքի նպատակը. սովորել չափանոթի միջոցով հեղուկի ծավալը և անոթների տարողությունը չափելը։ Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր. չափանոթ, ջրով լցված բաժակ, ոչ մեծ սրվակ և այլ անոթներ։ Դիտեցի չափանոթը, ուշադրություն դարձրեցի դրա…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Լաբ. աշխ. Հեղուկի ծավալի չափումըչափանոթի միջոցով-ում