Կոմիտասի գերազանց լսողությունը

1912 թվին Համազգային օրիորդաց վարժարանի դաշնամուրի դասատուն էի: Մի օր Կոմիտասը մեր դպրոց եկավ՝ իր «Գուսան» երգչախմբի համալրման համար, աղջիկների ձայները փորձելու: Մեր զարմանքը մեծ էր, երբ տեսանք, որ հազիվ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կոմիտասի գերազանց լսողությունը-ում

Կոմիտասի հոդվածներից

Մեկնաբանել Կոմիտասի խրատները: Լավը պետք է սովորել ամեն տեղից Առանձնացրեք այն խրատը, որ ,կարծում եք, ձեզ օգտակար եղավ: Իմ դուրը բոլորն էլ եկան

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կոմիտասի հոդվածներից-ում

Գործնական քերականություն

1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր մ կամ ն և բառարանով ստուգի՛ր: Անպաճույճ, ամբարտակ, անփարատ, անբասիր, անբերան, ամպրոպ, համբերություն, հանպատրաստից, անփառունակ, անպատեհ: 2. Բացթողնված տառերը լրացրո՛ւ: Վերջապես նրանք հասան հռչակավոր Խաչաղբյուրին: Առաջնորդը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Գործնական քերականություն-ում

Գրաբարյան օրեր

Ոչ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել. կամ զմին ատիցէ եւ զմիւսն սիրիցէ, կամ զմինմեծարիցէ եւ զմիւսն արհամարհիցէ։ (Մատթէոս Զ, 24) ոք – մեկը, ինչ-որ մեկը, մի մարդ ոչ կարէ –…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Գրաբարյան օրեր-ում