Գրառումներ չեն գտնվել։

Մաթեմատիկա 2.26.2021

562. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 60 թվերից ընտրի՛ր այնպիսի երեք թիվ, որոնց արտադրյալը 120 է։...

Մաթեմատիկա 2.25.2021

557. Կատարի՛ր գործողությունները ա) 15կմ 620մ-8կմ 900մ=14կմ 1620մ-8կմ 900մ=6կմ 720մ 120մ 45սմ-15մ...

Շարժվող քարեր

Շարժվող քարեր անվանում են նաև սահող կամ սողացող քարեր, որոնք հայտնաբերվել են Ռեյստրեկ...

Մաթեմատիկա2.23.2021

546. Պատասխանի՛ր հարցերին Քանի՞ հազարյակ կա 45367 թվի հազարյակների կարգում։ 45 հազարյակ Քանի՞...

Մայրենի Հմաերգ

Վտակը ժայռից ներքև է թռչում,Թափ առած ընկնում քարերի գլխին,Զարկում ավազին, շաչում է, ճչում,Ճչում...

Բնագիտություն

Երկրագունդը բոլոր կողմերից շրջապատված է օդի հաստ շերտով: Օդը կարծես Երկրի հագուստը լինի: Մեր...

Հովհաննես Թումանյան

Հովհաննես Թումանյանը փոքր ժամանակ ուներ 3 քույր և 4 եղբայր։ Նա ժամանակից շուտ սկսեց քայլել։...

Մաթեմատիկա 2.18.2021

Բեռնատարն անցավ 402 կմ, իսկ մարդատարը նույն ժամանակում անցավ 83 կմ-ով ավելի: Քանի՞ կմ անցավ...

Մաթեմատիկա 2.16.2021

515. Կատարի՛ր գործողությունը։ ա) 42կմ-350մ=41կմ 1000մ-350մ=41կմ 650մ 12դմ 2սմ-7սմ=11դմ 12սմ-7սմ=11դմ...

Մաթեմատիկա 2.15.2021

512. Կազմի՛ր արտահայտություն և գտի՛ր։ 1218 և 412 թվերի տարբերությունից 7 անգամ մեծ թիվը։...