Մաթեմատիկա

285. 2457.325=7982525 286. Ա) 585.55=32175 8228.882=730296 625.304=190000 8624.126=311464 Գ) 548.66=36168 555.555=308025 642.704=451968 1932.126=243432 287. (153.126-58.24)-(8000-3547)=14442 290. I-140 ընկույզ I-լցրին II 20 ընկույզ, լցրին III 10 ընկույզ, պարկերը հավասարվեցին II-? ընկույզ…

0 Comments