Մայրենի

Դրմբացնել-կրակել, մազեղեն մթերող գրասենյակ-կենդանիների մորթի հավաքող գրասենյակ, խելքդ ի՞նչ է կտրում-ի՞նչ ես կարծում, հորել-թաղել, մեկին վառել-մեկին մատնել, ճար չկա-ելք չկա, ծեգը ծեգին-առավոտ շուտ, կածան-արահետ։4. Որսորդ Բալաբեկը խելացի, խորամանկ էր։5.Գաբոյի Եփրեմը…

0 Comments