Մայրենի

Հետևյալ արմատներին նոր արմատներ ավելացրեք և ստացեք բարդ բառեր: Փող-փողամոլ, սև-սևերես, ձեռք-առատաձեռն, փուշ-ուղտափուշ, սիրտ-բարեսիրտ, աչք-ակնառու, օր-օրացույց, հայր-կնքահայր:  Առանձնացրեք գոյականների վերջավորությունները և գոյականները գրեք ուղիղ ձևով:  Մեքենայով-մեքենա, ավազից-ավազ, անտառում-անտառ, քաղաքից-քաղաք, տառերին-տառ, սեղանի-սեղան, լուսամուտից-լուսամուտ, մարդկանցով-մարդ, երեխաների-երեխա, գրչատուփին-գրչատուփ, մատներով-մատ, ստեղնաշարին-ստեղնաշար: Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:Գրքային, գրքից, մեքենայով,…

0 Comments