285.

2457.325=7982525

286.

Ա)

585.55=32175

8228.882=730296

625.304=190000

8624.126=311464

Գ)

548.66=36168

555.555=308025

642.704=451968

1932.126=243432

287.

(153.126-58.24)-(8000-3547)=14442

290.

I-140 ընկույզ

I-լցրին II 20 ընկույզ, լցրին III 10 ընկույզ, պարկերը հավասարվեցին

II-? ընկույզ

III-? ընկույզ

Միասին-?

Լուծում

20+10=30

140-30=110

110.3=330

Պատ՝. 330 ընկույզ

You are currently viewing Մաթեմատիկա