Օգտագործվող միջոցները
   Թվային գործիք : 

Հետազոտական աշխատանքներ
Ուսումնասիրել վերջին 5 տարվա հարավային դպրոցի 4-5 դասարաններում սովորղների թվաքանակը: Համեմատել և դասավորել ըստ տարիների և գրառել , թե ինչպես է փոփոխվել տարիների ընթացքում:
Աշխատանքը ավարտելուց հոտո , այն ամփոփել բլոգում:

Նախագծի նպատակը և խնդիրները:

Տրված թեմայով նյութերի ձևավորում:
Բանավոր հաշվումների կատարում և պատկերացում
Մաթեմատիկական հմտությունների զարգացում:
Ինքնուրույնության, ինքնարտահայտման հմտությունների և կարողությունների ձևավորում:

Նախագծի իրականացման ընթացքը

Նախապես ձեռքի տակ ունենալ վերջին 5 տարիների սովորողների տվյալները , համեմատել ամեն տարվա սովորողների թվաքանակները , դասավորել ըստ տարիների՝ աճման կարգով:

Ամփոփում

Աշխատանքները ավարտելուց հետո, կազմել դիագրամներ, ըստ տարիների և ըստ դասարանների: Աշխատանքները  ամփոփել բլոգում:

N
201520162017201820192020
4-րդ դասարան172941203752
5-րդ դասարան121530312347

4-րդ դասարան1729412037525-րդ դասարան121530312347

52-17=35 (սովարողների տարբերություն 4-րդ դասարան 2015-2020)

52-29=21 (սովարողների տարբերություն 4-րդ դասարան 2016-2020)

52-41=11 (սովարողների տարբերություն 4-րդ դասարան 2017-2020)

52-20=32 (սովարողների տարբերություն 4-րդ դասարան 2018-2020)

52-37=15 (սովարողների տարբերություն 4-րդ դասարան 2019-2020)

47-12=35 (սովորողների տարբերություն 5-րդ դասարան 2015-2020)

47-15=32 (սովորողների տարբերություն 5-րդ դասարան 2016-2020)

47-30=17 (սովորողների տարբերություն 5-րդ դասարան 2017-2020)

47-31=16 (սովորողների տարբերություն 5-րդ դասարան 2018-2020)

47-23=24 (սովորողների տարբերություն 5-րդ դասարան 2019-2020)

You are currently viewing Մաթեմատիկական նախագիծ