Մաթեմատիկա 12.2.2021

1130. Յուրաքանչյուր կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բաժանե՛ք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարին.8/12, 21/14, 35/15, 18/24/, 36/48/, 51/17, 64;42, 9/75, 42/69, 52/28: (8;12)=2.2=4 8 24 22 21 12 26 23 31 (21;14)=7…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 12.2.2021-ում