Մաթեմատիկա 12.15.2021

1209. Կատարե՛ք բաժանում և արդյունքի ճշտությունը ստուգե՛ք բազմապատկման միջոցովա) 18612։198=9494.198=18612բ) 13266։603=2222.603=13266գ) 615328։7504=8282.7504=615դ) 569430։570=999999.570=569430ե) 110592։1024=108108.1024=110592զ) 4312։196=2222.196=4312է) 2320675։3725=623623.3725=2320675ը) 2147505։7041=305305.7041=2147505թ) 3066363։3033=10111011.3033=3066363

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 12.15.2021-ում

Համաշխարհային օվկիանոս

Երկրագնդի մակերեսի 7/10 մասն զրաղեցնում է ջրային տարածքր, որը հայտնի է Համաշխարհային օվկիանոս անվանմամբ: Երկրագնդի միասնական, ընդարձակ ջրային տարածությունը որը ողողում է մայրցամաքների և կղզիների ափերը կոչվում է Համաշխարհային օվկիանոս: Համաշխարհային…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Համաշխարհային օվկիանոս-ում