My yesterday

I got up at 7 o'clock I play on the computer. I went sopping with my mom. When we came back they were guests in our house. We ate cake…

Մեկնաբանությունները կասեցված են My yesterday-ում

Մաթեմատիկա 12.6.2021

1152. Գտե՛ք կոտորակների լրացուցիչ արտադրիչները.ա) 3/4 և 1/6[4;6]=2.2.3=12 4 | 22 | 21 | 6 | 23 | 31 |բ) 1/60 և 1/24[60;24]=2.2.3.5.2=120 60 | 230 | 215 | 35…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 12.6.2021-ում

Ջրի շարջումն օվկիանոսում

Համաշխարհային օվկիանոսում ջուրը գտնվում է մշտական շարժման մեջ: Դրա տեսակներից են ալիքավորումը և ցունամին: Ալիքավորումն առաջանում է հիմնականում քամիների ներգործու­թյամբ: Ալիքավորման դեպքում ջուրը միայն տատանողական շարժում է կատարում: Առաջացած տատանումներն…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ջրի շարջումն օվկիանոսում-ում