Մաթեմատիկա 12.8.2021

718. Բերե՛ք ընդհանուր հայտարարիա) 1/4, 1/6[4;6]=2.3.2=12 4 | 22 | 21 | 6 | 23 | 31 |բ) 1/4, 1/10[4;10]=5.2.2=20 4 | 22 | 21 | 10 | 25 |…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 12.8.2021-ում

Հայրենագիտություն Արտաշես 1-ին հարցեր

1 Ինչո՞վ էր պայմանավորված Հայաստանի նոր մայրաքաղաք Արտաշատի հիմնումը։Հին աշխարհում ընդունված էր նորաստեղծ քաղաքները բնակցել ավելի հին քաղաքների բնակչության հաշվին։ Հայաստանում դա կիրառվել է Արտաշեսի ժամանակներից սկսած։ 2. Ի՞նչ էին…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հայրենագիտություն Արտաշես 1-ին հարցեր-ում