Մենք հայրենագիտությունից անցել ենք Արտաշես 1-ին-ի, Տիգրան Մեծի, քարի դարի, բրոնզե դարի, Վանի թագավորության և այլ տարբեր բաների մասին։ Իմ բլոգի հայրենագիտույան բաժնում կան հետևյալ նյութերը։

Սեպագիրներ նշաններ

Պոմպեյի թանգարան և սքեյթ պարկ

Հայրենագիտություն Արտաշես 1-ին հարցեր

You are currently viewing Հայրենագիտության հաշվետվություն