1201. Համեմատե՛ք կոտորակները
ա) 7/6 < 5/3
7.3=21
6.5=30
բ) 2/3 < 1/2
2.2=4
3.1=3
գ) 21/22 < 32/33
21.33=693
22.32=704
դ) 15/17 < 21/20
15.20=300
17.21=357
ե) 37/63 < 47/69
37.69=2553
63.47=2961
զ) 28/72 < 37/81
28.81=2268
72.37=2664
է) 27/95 < 48/125
27.125=3375
95.48=4560
ը) 67/121 < 8/11
67.11=737
121.8=968

1189. Սարից վայրէջքի ուղին կազմված է երեք մասից։ Առաջին մասը, որի երկարությւոնը 2000 մ է, դահուկորդն անցնում է 120 վարկյանում, երկրորդ մասը, որի երկարությունը 1000 մ է, 90 վարկյանում, իսկ երրորդը՝ 3000 մ երկարությամբ՝ 150 վարկյանում։ Վայրէջքի ո՞ր մասում է դահուկորդի արագությունն ամենամեծը։

Պատ՝. երրորդ

1190. A գյուղից C գյուղը տանող ճանապարհն անցնում է B գյուղով։ A և B գյուղերի հեռավորությունը 40 կմ է։ A-ից մեկնած մեքենայի արագությունը 80կմ\ժ է, իսկ B-ից մեկնածինըէ 60 կմ\ժ։ Որքան է B և Cգյուղերի հեռավորությունը, եթե մեքենաները միաժամանակ են հասնում C գյուղը։

Պատ՝. 120 կմ


You are currently viewing Մաթեմատիկա 12.20.2021