1390. Կատարե՛ք խառը թվերի հանում առավել հարմար եղանակով

ա)


բ)


գ)


դ)

ե)


զ)


է)

You are currently viewing Մաթեմատիկա 3.9.2022