1387. Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողություննների ընդհանուր կանոնը

ե)


զ)


է)

ը)

You are currently viewing Մաթեմատիկա 3.10.2022