1. Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների.

96

106

100

1024

704

800

888

  • Գտե՛ք

[6;8]=24

[12;6]=12

[15;100]=300

  • Գտե՛ք

(25 և 15)=5

(24 և 10)=2

(120 և 60)=60

(24 և 80)=8

(25 և 125)=25

(6 և 7)=1

(5  և 13)=1

(18 և 36)=18

(15 և 45)=15

(20 և 28)=4

(35 և 25)=5

(12 և 18)=6

  • 83, 12, 65, 129, 1025, 8372, 6534, 5355, 893, 91917, 65382, 56574, 63, 25, 567, 828, 15, 32, 100, 14, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից սյունակաձև առանձանցրեք նրանք, որոնք բաժանվում են կամ 3-ի, կամ 9-ի, կամ 4-ի, կամ որ մեկին:

3-ի բազմապատիկ9-ի բազմապատիկ4-ի բազմապատիկՈչ մեկի բազմապատիկ
1265341283
1295355837265
6534919178281025
53555657432893
919176310025
6538256712414
56574828348266
635000301
567
828
15
348
  • Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողմերն են՝

         7 սմ, 11 սմ, 3 սմ
7.11.3=231սմ3

         2 մ, 5 դմ, 10 սմ
2մ=200սմ
5դմ=50սմ
200.50.10=100000սմ3

         4 դմ, 7 դմ, 12 դմ
4.7.12=336դմ3

  • Կատարիր գործողությունները:
You are currently viewing Մաթեմաթիկա 3.25.2022