1080. Կատարե՛ք գործողությունները
ա) (26554-80)։854+(4493-56)։261=48
26554-80=26474


4493-56=4437
26474։854=31
4437։261=17
31+17=48
բ) (3749+87)։137-(7533-5674)։143=15
3749+87=3836
7533-5674=1859
3836։137=28
1859։143=13
28-13=15
գ) (57038-4316)։101+(4325+1642)։351=539
57038-4316=52722
4325+1642=5967
52722։101=522
5967։351=17
17+522=539
դ) (153434+643)։203-(29857+698)։97=444
153434+643=154077
29857+698=30555
154077։203=759
30555։97=315
759-315=444

1088. Մեքենան յուրաքանչյուր 100կմ ճանապարհին ծախսում է 8լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ, որպեսզի մեքենան անցնի 250կմ։
Լուծում
8.2=16
200կմ=16լ
8։2=4
50կմ=4լ
16+4=20
Պատ՝. 20լ բենզին։

You are currently viewing Մաթեմատիկա 3.31.2022